Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Białobrzegi

Oświadczenia o stanie majątkowym


2012
Burmistrz, z-ca Burmistrza
Wiesław Banachowicz2013-03-12Informacje
Waldemar Olszewski2013-04-29Informacje
Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Agnieszka Baranowska2013-04-30Informacje
Anna Elżbieta Tchórzewska (Dyrektor MGOK)2013-04-29Informacje
Przemysław Woźniak2013-04-22Informacje
Radni Miasta i Gminy
Andrzej Danis (Radny [VI kadencja])2013-04-30Informacje
Zbigniew Matysiak (Radny [VI kadencja])2013-04-29Informacje
Andrzej Matysiak (Radny [VI kadencja])2013-04-29Informacje
Dariusz Majcher (Radny [VI kadencja])2013-04-29Informacje
Konstanty Wieczorek (Radny [VI kadencja])2013-04-27Informacje
Anna Podkowiak (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])2013-04-26Informacje
Adam Świeczko (Radny [VI kadencja])2013-04-24Informacje
Karolina Abramowicz (Radny [VI kadencja])2013-04-24Informacje
Zenon Jachowski (Radny [VI kadencja])2013-04-23Informacje
Krzysztof Rudzki (Radny [VI kadencja])2013-04-22Informacje
Marcin Osowski (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])2013-04-22Informacje
Wioletta Gutowska (Radny [VI kadencja])2013-04-20Informacje
Sławomir Bielecki (Radny [VI kadencja])2013-04-09Informacje
Kazimierz Miziołek (Radny [VI kadencja])2013-03-14Informacje
Zbigniew Łubiński (Przewodniczący Rady [VI kadencja])2013-03-12Informacje
Sekretarz Miasta i Gminy
Mirosław Siurnik2013-04-22Informacje
Skarbnik Miasta i Gminy
Anna Fatek2013-04-24Informacje

2011
Burmistrz, z-ca Burmistrza
Wiesław Banachowicz2013-03-12Informacje
Waldemar Olszewski2013-04-29Informacje
Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
Robert Wiśniewski (Dyrektor Publiczne Gimnazjum Białobrzegi)2012-10-26Informacje
Krzysztof Wójcik (Dyrektor Publicznego Gimnazjum)2012-04-30Informacje
Anna Elżbieta Tchórzewska (Dyrektor MGOK)2012-04-30Informacje
Jan Petrzak (Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych)2012-04-30Informacje
Sylwia Katarzyna Chojnacka-Tuzimek (Dyrektor Biblioteki Publicznej)2012-04-30Informacje
Anna Siurnik (Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2)2012-04-30Informacje
Jolanta Sadowska (Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)2012-04-30Informacje
Jolanta Plesiewicz (Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN)2012-04-30Informacje
Renata Wielgus (Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1)2012-04-28Informacje
Edyta Majcher (Dyrektor MGZOZ)2012-04-27Informacje
Ryszard Bogumił (Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji)2012-04-27Informacje
Bożena Witkowska (Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty )2012-04-26Informacje
Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
Agnieszka Baranowska2012-04-30Informacje
Przemysław Woźniak2012-04-24Informacje
Radni Miasta i Gminy
Konstanty Wieczorek (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Adam Świeczko (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Krzysztof Rudzki (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Kazimierz Miziołek (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Zbigniew Matysiak (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Andrzej Matysiak (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Dariusz Majcher (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Zenon Jachowski (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Wioletta Gutowska (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Andrzej Danis (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Sławomir Bielecki (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Karolina Abramowicz (Radny [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Anna Podkowiak (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Marcin Osowski (Wiceprzewodniczący Rady [VI kadencja])2012-04-30Informacje
Zbigniew Łubiński (Przewodniczący Rady [VI kadencja])2012-04-11Informacje
Sekretarz Miasta i Gminy
Mirosław Siurnik2012-04-24Informacje
Skarbnik Miasta i Gminy
Anna Fatek2012-04-30Informacje